Adresa:
......................

Vejvanovského 1619/14,
149 00  Praha 4 - Chodov

Telefon:
+420 318 690 038

Mobil:
+420 731 178 213

email: info@uctopraha.eu
VAŠE ČÍSLA, MOJE STAROST !